play tricks

play tricks
verb
deceive somebody
-

We tricked the teacher into thinking that class would be cancelled next week

Syn:
Derivationally related forms: ↑fox (for: ↑fox), ↑trick (for: ↑trick), ↑tricker (for: ↑trick), ↑trickery (for: ↑trick), ↑flimflam (for: ↑flim-flam)
Hypernyms: ↑deceive, ↑lead on, ↑delude, ↑cozen
Hyponyms: ↑snooker
Verb Frames:
-

Somebody ——s somebody

-

Somebody ——s somebody into V-ing something

(for: ↑trick)

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • play tricks — žaidimo veiksmai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visos žaidėjo judėjimo sistemos, grindžiamos koordinacijos principu, darbo vaisius žaidimo metu. Žaidimo veiksmai atliekami puolant ir ginantis, su žaidimo įrankiu (kamuoliu,… …   Sporto terminų žodynas

  • play tricks upon — index jape Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • play tricks — play pranks, act in a mischievous manner …   English contemporary dictionary

  • play tricks on — {v. phr.} To make another the victim of some trick or joke. * /Al got angry when his classmates played a trick on him by hiding his clothes while he was swimming./ …   Dictionary of American idioms

  • play tricks on — {v. phr.} To make another the victim of some trick or joke. * /Al got angry when his classmates played a trick on him by hiding his clothes while he was swimming./ …   Dictionary of American idioms

  • play\ tricks\ on — v. phr. To make another the victim of some trick or joke. Al got angry when his classmates played a trick on him by hiding his clothes while he was swimming …   Словарь американских идиом

  • play tricks —    to copulate with other than your regular sexual partner    Usually of a female, punning perhaps on the prostitute s jargon trick …   How not to say what you mean: A dictionary of euphemisms

  • group play tricks — grupiniai taktikos veiksmai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kelių sportininkų tikslingi, darnūs individualūs veiksmai, atliekami komandos interesais įvairiomis sportinės kovos situacijomis įgyvendinant konkrečius uždavinius.… …   Sporto terminų žodynas

  • team play tricks — komandiniai taktikos veiksmai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingi, darnūs komandos narių veiksmai įvairiomis sportinės kovos situacijomis. Sportinių žaidimų komandinių taktikos veiksmų išraiška yra žaidimo sistema.… …   Sporto terminų žodynas

  • individual play tricks — individualieji taktikos veiksmai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vieno sportininko pasirinkta kūno ir jo dalių padėtis (poza), vieta ir taktikos veiksmas ar veiksmų derinys žaidimo situacijai spręsti, savo funkcijoms vykdyti …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”